Skip to main content

2021-09-29

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Publieksonderzoek 2020: Groen in de stad

Samenvatting

Het groen in Amsterdam is voor veel Amsterdammers van grote waarde. Zo blijkt onder meer uit het Grote groenonderzoek uit 2018 dat steeds meer mensen het groen in de openbare ruimte gebruiken. Ook het college van burgemeester en wethouders onderkent het belang van groen in de stad en heeft de ambitie uitgesproken in het Coalitieakkoord (2018) om de openbare ruimte in de stad groen en gezond te houden.

Dit is het publieksonderzoek van 2020. Ons burgerpanel heeft dit onderwerp gekozen voor ons onderzoeksprogramma 2020. Met dit onderzoek willen we in beeld brengen of er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen is. Daarnaast bekijken we hoezeer kan worden gevolgd in welke mate het college haar ambities (in de toekomst) realiseert.

Onderzoeksvraag

Is er voldoende, goed en bruikbaar groen in de stad?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ingestuurd door
Romeo Droog
E-mailadres
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link