Skip to main content

2022-01-28

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Ambities Coalitieakkoord 2018-2022

Samenvatting

Dit jaar voeren wij twee aan elkaar gerelateerde onderzoeken uit naar het Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Aan het huidige college ligt een inhoudelijk akkoord van de vier coalitiepartijen ten grondslag: het coalitieakkoord. In dit coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen opgeschreven welke ambities zij nastreven bij hun samenwerking in het college. De huidige collegeperiode loopt langzaamaan naar zijn eind in 2022. Met twee aan elkaar gerelateerde onderzoeken willen we nagaan hoe het nu staat met de ambities uit het coalitieakkoord.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de realisatie van de ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022 navolgbaar en zijn er concrete stappen gezet om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ingestuurd door
Romeo Droog
E-mailadres
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link