Skip to main content

2022-02-18

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Wta-beoordelingsonderzoeken ACAM

Samenvatting

In 2006 heeft de wetgever vanwege diverse internationale financiële schandalen een onafhankelijk toezicht op de accountants bij wet geregeld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toen toezichthouder geworden van bijna alle accountantsorganisaties in Nederland die wettelijke (jaarrekeningen-)controles uitvoeren. Het toezicht op gemeentelijke accountantsorganisaties is belegd bij de lokale rekenkamers. In Amsterdam controleert ACAM jaarlijks de gemeenterekening. We zijn op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) daarom toezichthouder op ACAM en voeren Wta-beoordelingsonderzoeken uit.

Via het AFM-monitorformulier volgen we jaarlijks systematisch de ontwikkelingen bij ACAM. Daarnaast dient minimaal eens per 6 jaar een review plaats te vinden waarbij ook onderdelen van de controledossiers meer diepgaand worden onderzocht. In overleg met de rekeningencommissie is afgesproken dat wij dergelijke Wta-beoordelingsonderzoeken 4-jaarlijks uitvoeren.

Onderzoeksvraag

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ingestuurd door
Romeo Droog
E-mailadres
info@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link