Skip to main content

2023-06-07

Rekenkamercommissie De Bilt, Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug, Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand en Rekenkamer Zeist

Schulddienstverlening Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD)

Samenvatting

Vier rekenkamercommissies hebben onderzocht hoe effectief en efficiënt de schulddienstverlening van een regionale sociale dienst is. Het onderzoek wijst uit dat de sociale dienst een professionele en betrokken organisatie is waarin het uitvoeringsproces van schulddienstverlening over het algemeen goed verloopt. De dienst verricht veel inspanningen om mensen met schulden te bereiken en werkt goed samen met netwerkpartners.
Er is ruimte voor verbetering op het gebied van preventie en nazorg. In hoeverre de inspanningen van de sociale dienst resultaat opleveren kon niet worden aangetoond. Er was te weinig informatie over de resultaten van de schulddienstverlening om dit goed te kunnen beoordelen.

Onderzoeksvraag

– In hoeverre slaagt de schulddienstverlening door de regionale sociale dienst erin om inwoners met schuldproblemen te bereiken?
– In hoeverre draagt de schulddienstverlening bij aan het verminderen van schuldenproblematiek onder deze inwoners? Hoe effectief en efficiënt is de schulddienstverlening?
– Wat zijn best practices die behouden moeten blijven en welke verbeterpunten zijn aan te wijzen?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Verwey-Jonker Instituut
Gericht op
Gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie De Bilt, Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug, Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand en Rekenkamer Zeist
Ingestuurd door
Hans Verhorst
E-mailadres
h.verhorst@zeist.nl

Documenten