Skip to main content

2023-03-20

Rekenkamercommissie Montferland

Naar een knoppenmodel voor de Wmo

Samenvatting

De rekenkamercommissie Montferland heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening en de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad in het sociaal domein. De aanleiding was dat door een grote meerderheid van de fracties aangegeven werd behoefte te hebben aan zicht en grip door de raad op het sociaal domein. Het onderzoek is geen traditioneel rekenkameronderzoek. Het is erop gericht om in gezamenlijkheid met raad, college en organisatie te komen tot een monitormodel dat tegemoetkomt aan de informatie- en sturingsbehoefte van de gemeenteraad.

Onderzoeksvraag

Welke (sturings-)informatie over de Wmo heeft de gemeenteraad nodig om zijn kaderstellende en controlerende rol adequaat te kunnen vervullen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Montferland
Ingestuurd door
Marie-Cécile Heuvelmans
E-mailadres
rekenkamercommissie@montferland.info

Documenten