Skip to main content

2023-09-13

BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Opvolgingsonderzoek

Samenvatting

In dit opvolgingsonderzoek is de opvolging bezien van de aanbevelingen uit vier eerdere BUCH-brede onderzoeken:
• Burgerparticipatie in de BUCH-gemeenten (maart 2018),
• GGD Hollands Noorden- Financiële risico’s in perspectief (juni 2020),
• Inhuur externen (september 2020),
• Klachtenbehandelingsstructuur (oktober 2020).
De opvolging bleek heel behoorlijk te zijn. Enkele aanbevelingen zijn opnieuw aan de raden voorgelegd.
Tevens is gekeken naar het patroon van de besluitvormingsprocessen. Het bleek dat in enkele gemeenten niet alle rapporten door de raden waren besproken en er dus geen afdwingbare besluiten waren genomen. Dat ‘lek’ is lopende het onderzoek gedicht. Alle vier de raden hebben besloten dat elk rapport eindigt met besluiten van de raden.

Onderzoeksvraag

Welke besluiten hebben de BUCH-gemeenteraden genomen naar aanleiding van de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie aan de onderzoeksrapporten heeft verbonden en op welke wijze heeft het bestuur daaraan uitvoering gegeven? Biedt het besluitvormingsproces aanknopingspunten voor verbetering?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
De gemeenten Bergen NH, Uitgeest, Castricum en Heiloo en de GR Werkorganisatie BUCH.
Rekenkamer(commissie)
BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
Ingestuurd door
Frank van der Knaap
E-mailadres
f.vdknaap@worldonline.nl

Documenten