Skip to main content

2024-05-16

Rekenkamer Rotterdam

Zorg voor groen – onderzoek naar groene buitenruimte

Samenvatting

Groene buitenruimte heeft grote waarde voor bewoners van Rotterdam en is ook een belangrijk wapen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente zou gerichtere plannen moeten maken voor het inzetten van groen voor klimaatadaptatie, concludeert de rekenkamer in “Zorg voor Groen”.

De inrichting van de groene buitenruimte speelt een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. De rekenkamer constateert dat de gemeentelijke aandacht hiervoor is toegenomen, maar dat de uitwerking hiervan nog te wensen overlaat. De gemeente wil in 2050 klimaatbestendig zijn ingericht, maar moet de plannen daarvoor volgens de rekenkamer nog beter uitwerken.

Ook is er geen structureel, eigen budget voor klimaatadaptatie; er moet steeds worden meegelift op andere projecten in de buitenruimte, waardoor aanpassingen niet altijd plaatsvinden waar deze het meest opleveren. De rekenkamer raadt daarom aan om locaties aan te pakken waar klimaatadaptatie het meest urgent is. Bij de aanleg van de groene buitenruimte wordt volgens de rekenkamer meer rekening gehouden met extreme neerslag dan het bestrijden van hittestress.

Onderzoeksvraag

Welke waarde heeft de groene buitenruimte voor klimaatadaptatie en bewoners?
Hoe houdt de gemeente bij vergroening rekening met beheer en financiering van de groene buitenruimte?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente Rotterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Rotterdam
Ingestuurd door
Yiman Fung
E-mailadres
y.fung@rekenkamer.rotterdam.nl

Documenten