Skip to main content

07-12-2012

Rekenkamercommissie Veldhoven

Jaarrekening: Kind van de rekening?

Samenvatting

Onderzoek in hoeverre de jaarrekening voldoet als ultieme verantwoordingsdocument voor de raad.

Het rapport concludeert dat de jaarrekening in zijn huidige vorm niet daaraan voldoet en geadviseerd wordt om de jaarrekening opnieuw te positioneren, waartoe een drietal mogelijke scenario’s wordt aangereikt

Onderzoeksvraag

na te gaan of de jaarrekening, zoals deze door het college aan de raad worden gepresenteerd de raad in staat stelt om zijn sturende en controlerende taak uit te voeren en of de realisatie van de doelstellingen alsmede de inzet van de middelen daarin in voldoende mate wordt verantwoord

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Raad en college
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veldhoven

Documenten