Skip to main content

19-11-2013

Rekenkamercommissie Coevorden

Leegstand op de kaart gezet

Samenvatting

Gemeente Coevorden voert geen effectief beleid om leegstand te bestrijden.
In de gemeente Coevorden ligt de gemiddelde leegstand van woningen en winkels onder het landelijke gemiddelde. Desondanks is situatie zorgelijk. Zo neemt de leegstand van winkels en bedrijfspanden de laatste jaren weer toe. Verder staan buitengewoon veel leegstaande panden langer dan één jaar leeg: 48% van de leegstaande woningen, 95% van de leegstaande bedrijfspanden en 98% van de leegstaande winkels. De leegstand concentreert zich bovendien in het centrum van Coevorden-stad. Tot slot had de gemeente tot op heden geen specifiek leegstandsbeleid, of inzicht in de exacte leegstandsomvang.

Onderzoeksvraag

In hoeverre voert de gemeente Coevorden een effectief beleid om leegstand te bestrijden?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Coevorden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden

Documenten