Skip to main content

28-05-2014

Rekenkamer Nijmegen

Twijfels over Romeins aquaduct

Samenvatting

Onderzoek nav melding inwoner naar bewijsvoering romeins aquaduct in Nijmegen en Groesbeek. Geen archeologisch onderzoek, maar onderzoek obv brondocumenten. Uit een analyse van schriftelijke bronnen blijkt dat het bestaan van een Romeins aquaduct met gerede twijfel is omgeven en voor dit moment als nog onvoldoende vaststaand moet worden beschouwd. vaststaand moet worden beschouwd. De Rekenkamer raadt de gemeente daarom met klem aan om in haar beleid en uitingen hierin voorlopig de nodige terughoudendheid te betrachten. De geloofwaardigheid van het Romeinse ‘verhaal’ in Nijmegen moet niet worden geschaad.

Onderzoeksvraag

Is de aanwezigheid van het romeins aquaduct op het grondgebied van de gemeenten Groesbeek en Nijmegen voldoende vastgesteld om toeristische uitingen ed te rechtvaardigen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Ingestuurd door
Jelly Smink
E-mailadres
j.smink@nijmegen.nl

Documenten