Skip to main content

03-04-2013

Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Multifunctionele Accommodaties

Samenvatting

Het belang van multifunctionele accommodaties (mfa’s), waarin verschillende maatschappelijke voorzieningen zijn ondergebracht, is in een grote gemeente met meerdere kernen groot. Mfa’s zijn noodzakelijk voor het realiseren van diverse programma-onderdelen uit het raads-/coalitieprogramma. Daarnaast worden er aanzienlijke budgetten beschikbaar gesteld voor de mfa’s.
Het rapport bevat een analyse van de kaderstelling ten aanzien van mfa’s, van het gevoerde gemeentelijk beleid, en van de feitelijke praktijk in de gemeente Medemblik. Het geeft aan hoe de gemeenteraad grip kan krijgen op en richting kan geven aan de mfa’s.

Onderzoeksvraag

Verbetering van het inzicht in en de invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de raad bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor multifunctionele accommodaties.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Medemblik
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten