Skip to main content

12-11-2013

Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein

Samenvatting

Vanaf 2015 krijgen alle gemeenten meer zeggenschap, taken en middelen toebedeeld op het sociale domein en worden gemeentebesturen verantwoordelijk voor de participatiewet, delen van de AWBZ en de jeugdzorg. De uitvoering en voorbereiding van deze nieuwe aanpak is in volle gang, terwijl diverse juridische, bestuurlijke en financiële kaders nog niet duidelijk zijn. In deze dynamiek moeten gemeenteraden invulling geven aan hun eigen rol en kaders nader bepalen. Hoe kan de raad richting geven aan de gewenste maatschappelijke effecten in het sociale domein en grip krijgen op de daarbij behorende grote geldstromen? Dit rapport biedt handvatten voor een concrete kaderstelling.

Onderzoeksvraag

Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende rol bij de vormgeving van het toekomstige beleid op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd en daarmee ook sturing te geven aan de daarbij behorende geldstromen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeente Medemblik, Gemeente Opmeer
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten