Skip to main content

19-05-2014

Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Quick scan Grondbeleid in Medemblik en Opmeer

Samenvatting

Grondexploitaties hebben vaak een langdurig karakter, die over raadsperiodes heen gaat. Ze zijn nauw verbonden met het realiseren van gemeentelijke doelen. De gemeente maakt keuzes op lange termijn (woonvisie, structuurvisies), op 4-jaarstermijn (raadsprogramma) en op korte termijn (inhoud/vorm/bijstelling grondexploitatie). Afstemming en grip op dit proces is cruciaal voor het realiseren van doelstellingen en van belang omdat de financiële impact groot is. Zeker in de huidige economische situatie. Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan, een signalerende beoordeling, van het grondbeleid in Medemblik en in Opmeer. Het normenkader maakt onderscheid tussen 4 belangrijke aspecten: procedureel, strategisch, financieel en uitvoering.

Onderzoeksvraag

Geef een overzicht van de algemene ontwikkelingen en uitgangspunten van grondbeleid en de stand van zaken op kernpunten binnen de gemeenten Medemblik en Opmeer. De uitkomsten van de quick scan zijn gericht op ondersteuning en versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad bij grondbeleid en grondexploitaties.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeente Medemblik, Gemeente Opmeer
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten