Skip to main content

06-04-2010

Rekenkamercommissie Oisterwijk

Reserves en voorzieningen van de gemeente Oisterwijk

Samenvatting

Inzicht in de reserve- en voorzieningenpositie geeft de raad handvatten bij het maken van politieke keuzes. De gemeente Oisterwijk gaat rechtmatig maar niet erg doelmatig om met haar reserves en voorzieningen. Heldere uitgangspunten voor beleid ontbreken nog, waardoor de mogelijkheden om te sturen voor de raad worden beperkt. De rekenkamercommissie adviseert de inzichtelijkheid van de staat van reserves en voorzieningen te vergroten en werk te maken van de actualisering van beheerplannen. Bij de start van de begrotingscyclus zou de raad een debat moeten voeren over de vermogenspositie.

Onderzoeksvraag

In hoeverre gaat de gemeente Oisterwijk rechtmatig en doelmatig om
met reserves en voorzieningen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Rechtmatigheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Ingestuurd door
Maaike Mesdag
E-mailadres
maaike.mesdag@oisterwijk.nl

Documenten