Skip to main content

23-04-2014

Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Innoveren om te besparen

Samenvatting

Quick scan naar de risico’s en kansen voor Schiedam en Vlaardingen en hun (huidige en toekomstige) cliënten van de decentralisatie Awbz naar Wmo.

Onderzoeksvraag

Breng de verwachte gevolgen van de decentralisatie voor Schiedam en Vlaardingen en hun (huidige en toekomstige) cliënten in beeld.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
E-mailadres
mieke.vanderstel@vlaardingen.nl

Documenten