23-09-2013

Rekenkamercommissie Zeist

Integratie in Zeist: kleur bekennen?

Samenvatting

De Rekenkamer onderzocht de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het thema integratie en inburgering in de gemeente Zeist. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat met ingang van 1 januari 2013 zijn de financiele middelen voor de uitvoering van de Wet Inburgering komen te vervallen. De verplichting tot inburgering blijft bestaan. De gemeente kent geen zelfstandig integratie beleid maar laat integratie onderdeel uitmaken van diverse beleidsterreinen

Onderzoeksvraag

De onderzoeksdoelstelling van het onderzoek werd als volgt geformuleerd:
a. Het onderzoek maakt duidelijk hoe het integratie-beleid in de voorgaande jaren beleidsmatig en in uitvoerend opzicht is vormgegeven.
b. Het onderzoek geeft een evaluatieve beoordeling van de mate waarin de doelen in het gemeentelijke integratiebeleid zijn behaald (doeltreffendheid).
c. Het onderzoek biedt zicht op de inzet van de mid-delen voor dit beleid in relatie tot de prestaties en effecten (doelmatigheid).
d. Er vindt een beoordeling plaats van de toepassing van de landelijke en lokale wet- en regelgeving (rechtmatigheid).
e. Het onderzoek leidt tot inzichten en handvatten hoe de gemeente bij afnemende rijksbudgetten voor inburgering toch (effectief) invulling kan geven aan het integratiebeleid voor doelgroepen en betrokken organisaties.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Samenleving en overheid
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zeist
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Zeist
E-mailadres
rekenkamer@zeist.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.