Skip to main content

22-05-2014

Rekenkamercommissie Veenendaal

Grondexploitaties expliciet?

Samenvatting

Rekenkameronderzoek naar de grondexploitaties van de gemeente Veenendaal

Onderzoeksvraag

1. Op basis van welke informatie neemt de raad beslissingen ten aanzien van grondexploitaties?
2. Is deze informatie kwalitatief en kwantitatief voldoende om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende rol?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Veenendaal
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
M.W. Baggerman
E-mailadres
maaike.baggerman@veenendaal.nl

Externe link