Skip to main content

15-05-2013

Rekenkamer Wageningen

“Samen bloeien” Een onderzoek naar de relatie tussen de gemeente Wageningen en de Wageningen UR

Samenvatting

Er gaan veel dingen goed in de relatie tussen de gemeente en de Wageningen UR, de wil is aanwezig maar belangen en mogelijkheden blijken nog wel eens te verschillen. De inzet van betrokkenen is goed te noemen. Het was de vraag of het genoeg is en of het beter kan. Helder is in ieder geval geworden dat de relatie op onderdelen beter kan en misschien ook wel moet en de relatie voortdurend om aandacht, onderhoud en herijking vraagt. In het rapport wordt een beeld van de relatie geschetst en zijn conclusies en aanbevelingen helder op een rij gezet.

Onderzoeksvraag

De centrale vraag voor dit onderzoek luidde: ‘Op welke punten moet de relatie en samenwerking tussen de gemeente Wageningen en de Wageningen UR worden versterkt en verbeterd?’. Deze centrale vraag is uiteengelegd in 16 deelvragen (zie onderzoeksverantwoording).

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Wageningen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Wageningen
Ingestuurd door
Paul Bosch
E-mailadres
pboschgod@kpnmail.nl

Documenten