21-04-2008

Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Rapportage Subsidieonderzoek gemeente Achtkarspelen

Samenvatting

De sturing door raad en college was in de onderzoeksjaren 2005/2006 niet altijd voldoende, maar is daarna verbeterd. De raad stelt de kaders vast. Op de beleidsterreinen waarop de onderzochte instellingen opereren blijkt dat de afgelopen jaren in toenemende mate het geval te zijn geweest. Het college neemt die kaders van de raad als uitgangspunt bij het maken van afspraken met de organisaties die bij de uitvoering worden ingeschakeld. De uitvoerende organisaties zorgen ervoor dat zij die afspraken nakomen en er verantwoording over afleggen.

Onderzoeksvraag

Is het subsidiebeleid doelmatig en doeltreffend en zijn de sturingsmogelijkheden van de raad voldoende geborgd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
de gemeente Achtkarspelen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.