Skip to main content

19-08-2008

Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Achtkarspelen

Samenvatting

De gemeente Achtkarspelen is er in geslaagd het bijstandsvolume met 13% te reduceren. (landelijke ligt de daling op gemiddeld 11%). Deze afname is voor het grootste gedeelte gerealiseerd onder de doelgroep jongeren en clienten met een A-routering. Hieruit blijkt dat de gemeente vooral succes heeft gehad bij de re-integratie van de doelgroep die dicht bij de arbeidsmarkt staat.

Onderzoeksvraag

Hoe kan de effectiviteit en de doelmatigheid van het re-integratiebeleid verbeterd worden en hoe kan de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van dit beleid versterken?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Achtkarspelen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten