Skip to main content

02-07-2014

Rekenkamercommissie Voorst, Brummen

Resultaten van eerdere onderzoeken door de Rekenkamercommissie

Samenvatting

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre de afspraken, toezeggingen c.q. aanbevelingen betrekking hebbende op twee eerdere onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn nagekomen. Het gaat dan om de onderzoeken “Monitoring Programmabegroting” en “Subsidiebeleid”.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de afspraken, toezeggingen c.q. aanbevelingen betrekking hebbende op de onderzoeken “Monitoring Programmabegroting” en “Subsidiebeleid’ van de Rekenkamercommissie nagekomen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Voorst
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk
E-mailadres
d.vriezekolk@voorst.nl

Documenten