Skip to main content

17-01-2011

Rekenkamercommissie Voorst, Brummen

Wet maatschappelijke ondersteuning (2011)

Samenvatting

Onderzocht is in hoeverre in de gemeente Voorst het vastgestelde beleidsplan Wmo, met inachtneming van de financiële kaders, voor de jaren 2008 – 2009 gerealiseerd zijn en of de mee- en informatiesystemen adequaat zijn ingericht.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het vastgestelde beleidsplan Wmo, met inachtneming van de financiële kaders, voor de jaren 2008 – 2009 gerealiseerd en zijn de meet- en informatiesystemen adequaat ingericht?

Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Onderzoek door ambtenaren buurgemeente waarmee samenwerkingsovereenkomst is.
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Voorst
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk
E-mailadres
d.vriezekolk@voorst.nl

Documenten