Skip to main content

25-05-2011

Rekenkamercommissie Voorst, Brummen

Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties

Samenvatting

Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de afspraken die zijn gemaakt over beheer en exploitatie voor de binnensportaccommodaties in de gemeente Voorst. Daarnaast zijn de opbrengsten, kosten en bezettingsgraden van de verschillende accommodaties in kaart gebracht. Tot slot is een vergelijking gemaakt met andere gemeenten en is bepaald welke risico’s de gemeente loopt op het gebied van binnensportaccommodaties.

Onderzoeksvraag

Hoe verloopt het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties van 2007 tot en met 2010 ten opzichte van de verwachtingen en ten opzichte van andere gemeenten, en welke risico’s loopt de gemeente?

Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Ambtenaar van buurgemeente, o.b.v. samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissies samen met een vrijgevestigd onderzoeker.
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Voorst
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk
E-mailadres
d.vriezekolk@voorst.nl

Documenten