Skip to main content

04-04-2014

Rekenkamercommissie Bergeijk

Onderzoek naar de gesubsidieerde instellingen

Samenvatting

Het subsidiebeleid is aan een herziening toe, waarbij er een directere relatie moet komen tussen het bereiken van de beleidsdoelen en de hoogte van de subsidie.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zet de gemeente Bergeijk het subsidie-instrument doelmatig en rechtmatig in?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk
Ingestuurd door
A.E.T.Kuiper
E-mailadres
kuiperae@planet.nl

Documenten