Skip to main content

02-06-2014

Randstedelijke Rekenkamer

Openbaar, tenzij – provincie Noord-Holland

Samenvatting

De Rekenkamer heeft onderzocht of de vier provincies de regels omtrent geheimhouding volgen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt om PS en GS handvatten te bieden voor het verbeteren van de procedures rondom geheimhouding.

Onderzoeksvraag

Volgt de provincie de regels omtrent het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Rechtmatigheid
Gericht op
Noord-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten