Skip to main content

01-12-2011

Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland

Aanbieding van het Onderzoek Projectramingen

Samenvatting

In opdracht van de Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het onderzoeks- en adviesbureau Twijnstra Gudde in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de ramingmethoden en -technieken en de budgettaire verwerking van investeringsramingen die bij een drietal investeringsprojecten van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn gebruikt. Het ging om de projecten “nieuwbouw gemaal Vlotwatering”, “kadeverbetering Aalkeet Buitenpolder langs zuidbuurt” en “waterberging Lange Kruisweg”.

Onderzoeksvraag

Onderzoek doen naar de ramingmethoden en -technieken en de budgettaire verwerking van investeringsramingen die bij een drietal investeringsprojecten van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn gebruikt.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
HH van Delfland
Rekenkamer(commissie)
Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland
Ingestuurd door
Jeannette Lieve
E-mailadres
bestuurassistent@hhdelfland.nl

Documenten