Skip to main content

14-07-2014

Rekenkamercommissie Coevorden

Wie de schoen past! Nazorg op rekenkamerrapporten

Samenvatting

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft voor 8 van haar rapporten uit de jaren 2009 tot en met 2012 geïnventariseerd, in hoeverre de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie de aanbevelingen uitgevoerd hebben. De Rekenkamercommissie Coevorden concludeert in haar rapport ‘Wie de schoen past! Nazorg op
rekenkamerrapporten’, dat dit in het algemeen adequaat is gebeurd.

Onderzoeksvraag

Wanneer en in hoeverre zijn de aanbevelingen die de raad overgenomen heeft, daadwerkelijk ingevoerd en in hoeverre heeft de gemeente de prestaties gerealiseerd die deze aanbevelingen beoogden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Coevorden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Ingestuurd door
Carel Horstmeier
E-mailadres
c.horstmeier@coevorden.nl

Documenten