Skip to main content

14-01-2013

Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

Samenvatting

Het gemeentebestuur zet, wat betreft de sport, in op een grotere zelfwerkzaamheid van de gebruikers van de sportaccommodaties om de betaalbaarheid ook in de toekomst te waarborgen. Daarbij zal het gemeentebestuur kritisch kijken naar de kosten van de sporthallen en de exploitatie van het zwembad.
Het onderzoek biedt meer zicht op het totale gebruik, de behoefte, de communicatie met de gebruikers, het beheer en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (waaronder het zwembad) en de sturing.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is nu en in de toekomst de bezetting, het gebruik en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, waaronder het zwembad, effectief en doelmatig?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Ingestuurd door
Hans Slooijer
E-mailadres
hansslooijer@bmc.nl

Documenten