02-09-2013

Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop

Realisatie bezuinigingen 2011

Samenvatting

Met het onderzoek (quickscan) is de vraag beantwoord of en in hoeverre uitvoering is gegeven aan de bezuinigingsmaatregelen en wat daarvan de (te verwachten) resultaten zijn.

Onderzoeksvraag

De volgende vragen zijn bij het onderzoek leidend:
1. Welke bezuinigingsbesluiten zijn genomen?
2. Zijn deze bezuinigingen (peildatum: 1 juli 2013) gerealiseerd?
3. Welke factoren hebben een rol gespeeld? Wat zijn belemmerende en wat zijn succesvolle factoren en omstandigheden?
4. Waar zijn mogelijk verbeteringen voor de toekomst te realiseren?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Ingestuurd door
Hans Slooijer
E-mailadres
hansslooijer@bmc.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.