Skip to main content

18-12-2013

Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop

Leerlingenvervoer

Samenvatting

Het onderzoek brengt in beeld hoe de gemeente de Verordening leerlingenvervoer uitvoert, wat de kwaliteit van het vervoer is, hoe de kosten zich ontwikkelen en welke sturingsmogelijkheden de gemeente heeft.

Onderzoeksvraag

1. Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan de verordening?
2. Bereikt de gemeente met uitvoering van de verordening de vooraf gestelde doelen ten aanzien van bereik en kwaliteit?
3. Welke uitgaven zijn met uitvoering van de verordening gemoeid en aan wie komen deze ten goede?
4. Hoe hebben de kosten zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en wat is de prognose, mede gelet op mogelijke veranderingen van wetgeving?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Ingestuurd door
Hans Slooijer
E-mailadres
hansslooijer@bmc.nl

Documenten