Skip to main content

27-03-2014

Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop

Effect van herindeling

Samenvatting

Bij wet van 29 mei 2006 werden de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nieuwkoop ingaande 1 januari 2007. Doelstelling van de vrijwillige samenvoeging was versterking van de bestuurskracht.
De kernopgave van de nieuwe gemeente zou liggen in het op goede wijze invulling geven aan de lokale economie, recreatie en landbouw, waarbij goed rekening wordt gehouden met de verschillende kernen die het gebied omvat. Samenvoeging zou verder een versterking betekenen van de regionale bestuurlijke verhoudingen in de Rijnstreek en van samenwerking.
Het onderzoek is gericht op de effecten van de herindeling, met name de vraag of en in hoeverre de doelstellingen zijn behaald en op welke terreinen de gemeente zich nog kan versterken.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van de herindeling, zijn de doelstellingen behaald en waar kan de gemeente zich versterken?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Ingestuurd door
Hans Slooijer
E-mailadres
hansslooijer@bmc.nl

Documenten