Skip to main content

01-04-2010

Rekenkamercommissie Enschede

Welstand beoordeeld

Samenvatting

In 2004 heeft de gemeenteraad de nieuwe Welstandsnota vastgesteld.
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de mate van tevredenheid van de Enschedese bouwplanindiener over de werking van de welstandsnota.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de indieners van bouwplannen tevreden over de werking van de welstandsnota bij de beoordeling van hun vergunningaanvraag?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
E-mailadres
n.vanproosdij@enschede.nl

Externe link