Skip to main content

01-02-2012

Rekenkamercommissie Enschede

De groei van het CJG: CJG-ontwikkeling in Enschede

Samenvatting

De Algemene Rekenkamer voerde in samenwerking met 29 lokale rekenkamers een onderzoek uit naar de CJG-ontwikkeling. De rekenkamer Enschede heeft zich aangesloten bij dit onderzoek.
De lokale rekenkamers doen onderzoek in hun gemeente, de Algemene Rekenkamer schrijft een landelijk rapport over de CJG-ontwikkeling. Het rapport van de Algemene Rekenkamer wordt rond de zomer 2012 verwacht.

Onderzoeksvraag

Ligt de CJG-vorming in de gemeente Enschede op koers (zowel in tijd als in kwaliteit) en draagt het CJG als middel bij aan de opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar en aan de coördinatie van zorg (één gezin, één plan)?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
E-mailadres
n.vanproosdij@enschede.nl

Externe link