Skip to main content

30-09-2013

Rekenkamercommissie Enschede

Relaties externe partijen

Samenvatting

Om de bestuurlijke opgaven op velerlei terreinen te realiseren gaat de gemeente Enschede relaties aan met externe partners. De samenwerking met deze externe partners moet bijdragen aan het behalen van maatschappelijke effecten. In een tijd waarin de gemeente bezuinigt en grootschalige decentralisaties doorvoert, wordt samenwerking met externe partijen en dus inzicht in de daarmee verbonden risico’s steeds belangrijker.

Onderzoeksvraag

1. Binnen welke beleidscontext werkt de gemeente samen met externe partijen en in hoeverre biedt dit beleid het bestuur handvatten voor deze samenwerking?
2. In hoeverre heeft de gemeente zicht op de bijdrage die externe partijen leveren aan haar maatschappelijke doelen (performance)?
3. Welke risico’s zijn verbonden aan de samenwerking met externe partijen in het algemeen en 10 geselecteerde partijen in het bijzonder?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
E-mailadres
n.vanproosdij@enschede.nl

Externe link