Skip to main content

19-11-2013

Rekenkamercommissie Enschede

Vastgoed

Samenvatting

De Enschedese rekenkamercommissie vindt dat het beeld dat de gemeente schetst van het gemeentelijke vastgoed in een aantal gevallen niet overeenkomt met de realiteit en dus een veronderstelde werkelijkheid laat zien. Dit onjuiste beeld lijkt vooral veroorzaakt door de gehanteerde administratieve, beheersmatige benadering van het vastgoedbeleid. Daarnaast is onvoldoende inzichtelijk op welke manier het vastgoed bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van de Enschedese beleidsprogramma’s.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de doelstellingen en de missie waarmee het vastgoedbedrijf is opgericht, waargemaakt? Het accent moet daarbij liggen op de maatschappelijke kant van het vastgoed.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
E-mailadres
n.vanproosdij@enschede.nl

Externe link