Skip to main content

26-01-2007

Rekenkamercommissie Coevorden

Quick scan Bestuursprogramma Gemeente Coevorden: Benchmark B&W bestuursprogramma 2006 – 2010

Samenvatting

Het bestuursprogramma vormt voor de raad een goed aangrijpingspunt voor sturing vooraf, monitoring tijdens en controle achteraf op het meerjarig te voeren beleid in de gemeente Coevorden, met specifieke, meetbare en tijdgebonden prestatie- en effectdoelstellingen en een meerjarige financiële onderbouwing.

Onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het bestuursprogramma “Coevorden werkt” als sturingsinstrument voor sturing en controle ten aanzien van het meerjarig beleid en welke verbeteringen zijn gewenst in daarvan afgeleide sturingsdocumenten?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Ingestuurd door
Carel Horstmeier
E-mailadres
C.Horstmeier@coevorden.nl

Documenten