Skip to main content

10-10-2012

Randstedelijke Rekenkamer

Gevalstudie doeltreffendheid subsidie CMO Flevoland

Samenvatting

Op 6 maart jl. publiceerde de Randstedelijke Rekenkamer de resultaten van het eerste deel van het onderzoek ‘Inzicht in doeltreffendheid van subsidies’. In vervolg daarop zijn als gevalstudie vier evaluaties uitgevoerd. De vier onderzochte subsidies zijn: CMO Flevoland (Flevoland), Uitvoeringsregeling Stimulering Verbetering Luchtkwaliteit (Noord-Holland), Subsidie Tijdsordening (Utrecht) en Subsidieregeling Vrije Tijd 2011 (Zuid-Holland). Deze gevalstudies hebben de bouwstenen geleverd voor de Handreiking evaluatie doeltreffendheid subsidies.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is aannemelijk dat de onderzochte subsidie doeltreffend is en tot welke inzichten leidt dit voor de wijze waarop de doeltreffendheid van een subsidie is vast te stellen.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Flevoland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten