Skip to main content

11-04-2012

Randstedelijke Rekenkamer

Duurzaam inkopen en aanbesteden – provincie Noord-Holland

Samenvatting

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkopen. De Rekenkamer heeft de kwaliteit van het duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid van de vier Randstadprovincies en de uitvoering daarvan onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in een Bestuurlijke nota en een Nota van bevindingen. De Bestuurlijke nota bevat de conclusies en aanbevelingen voor de provincie Flevoland, de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten en een provincievergelijking. De onderliggende bevindingen zijn beschreven in de Nota van bevindingen.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvragen luiden:
A. Wat is de kwaliteit van de kaders aan de inkoop en aanbesteding worden gesteld?
B. In welke mate is er bij de provincie sprake van duurzaam inkopen en aanbesteden?
C. In welke mate werken de vier Randstadprovincies samen op het gebied van inkoop en aanbesteding?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Noord-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten