Skip to main content

06-03-2010

Randstedelijke Rekenkamer

Inzicht in doeltreffendheid van subsidies – provincie Zuid-Holland

Samenvatting

Subsidies zijn voor provincies een belangrijk beleidsinstrument. Met de verstrekking van subsidies wordt beoogd dat activiteiten en prestaties van de subsidieontvanger bijdragen aan de realisatie van de doelen van het provinciale beleid. Dit onderzoek richt zich op het inzicht in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies. In oktober 2012 heeft de Rekenkamer het tweede deel van het onderzoek naar subsidies gepubliceerd van een evaluatie naar de doeltreffendheid van één subsidie per provincie.

Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de provincie inzicht in de doeltreffendheid van provinciale subsidies en wat is de doeltreffendheid van de geselecteerde subsidie.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten