Skip to main content

13-03-2012

Randstedelijke Rekenkamer

Onverantwoord wachten op Jeugdzorg

Samenvatting

De Rekenkamers Amsterdam, Den Haag, Oost-Nederland en Randstedelijke Rekenkamer hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de rapportages over het aantal kinderen dat (on)verantwoord langer dan negen weken wacht op jeugdzorg. Het betreft een landelijk onderzoek dat is uitgevoerd in de twaalf provincies en de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden. Eind 2009 hebben de provincies en stadsregio’s afspraken met het Rijk gemaakt over de aanpak en de financiering van de jeugdzorg in 2010 en 2011. De inzet is dat kinderen binnen negen weken worden geholpen. Langer wachten kan, als dat volgens Bureau Jeugdzorg voor de betreffende jongere inhoudelijk verantwoord is.

Onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van de rapportages van de provincies en stadsregio’s over het aantal kinderen dat
(on)verantwoord langer dan negen weken wacht op jeugdzorg?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Landelijk
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten