Skip to main content

24-10-2011

Randstedelijke Rekenkamer

Beoordeling doelstellingen conceptbegroting 2012 Zuid-Holland

Samenvatting

Op verzoek van Provinciale Staten heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de conceptbegroting 2012 in relatie tot het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 en de SMART-criteria (specifiek, meetbaar, afgesproken, realistisch en tijdgebonden). Tevens is beoordeeld in hoeverre bij het opstellen van de conceptbegroting 2012 rekening is gehouden met de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Validatie Terugblik collegeperiode 2007 – 2011’, dat de Randstedelijke Rekenkamer eerder heeft uitgevoerd op verzoek van PS (gepubliceerd op 4 januari 2011).

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn alle ambities uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 overgenomen in doelen, effectindicatoren, taken en prestatie-indicatoren in de conceptbegroting 2012 en is de formulering van deze doelen en taken SMART

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten