14-06-2011

Randstedelijke Rekenkamer

Vaart maken bij tegenwind, onderzoek naar Versnellingsagenda provincie Utrecht

Samenvatting

Begin 2009 heeft de provincie Utrecht besloten om actief bij te dragen aan de bestrijding van de economische crisis met het opstellen van de Versnellingsagenda Utrecht. Doel van de Versnellingsagenda is het versterken van het Utrechtse bedrijfsleven en het Utrechtse leef- en vestigingsklimaat door projecten versneld uit te voeren en niet om nieuwe projecten te starten. Vanuit PS Utrecht is het verzoek aan de Rekenkamer gedaan om een inventarisatie uit te voeren naar de (voorlopige) resultaten van de Versnellingsagenda.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de projecten van de Versnellingsagenda (versneld) uitgevoerd en wat zijn hierbij de succes- en faalfactoren geweest?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Utrecht
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.