Skip to main content

14-05-2014

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Vergunningverlening

Samenvatting

De rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van en klanttevredenheid over de vergunningverlening door de gemeente. De vergunningverlening in de gemeente Súdwest-Fryslân blijkt overwegend rechtmatig te verlopen. De gemeente heeft gedurende de afgelopen drie jaar maatregelen getroffen die de doelmatigheid van de vergunningverlening ten goede (zullen) komen. Vergunningaanvragers in de gemeente blijken tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening en over de mate waarin er rekening wordt gehouden met hun specifieke wensen en behoeften. Ten aanzien van (de communicatie over) de hoogte van de leges worden verbeterpunten aangedragen.

Onderzoeksvraag

In hoeverre verloopt het proces van vergunningverlening in de gemeente Súdwest-Fryslân rechtmatig, doelmatig en naar tevredenheid van de klanten en wat kan de gemeente doen om de rechtmatigheid, doelmatigheid en klanttevredenheid te verbeteren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Rechtmatigheid
Gericht op
gemeente Súdwest-Fryslân
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Ingestuurd door
Marsha de Vries
E-mailadres
info@marshadevries.nl

Documenten