04-01-2011

Randstedelijke Rekenkamer

Validatie Terugblik collegeperiode 2007-2011 provincie Zuid-Holland

Samenvatting

In het coalitieakkoord 2007-2011 ‘Duurzaam denken, dynamisch doen’ hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland de doelstellingen van de provincie beschreven. GS leveren in januari een terugblik op dit coalitieakkoord, waarin zij aangeven in welke mate de doelstellingen zijn bereikt. Op verzoek van Provinciale Staten heeft de Randstedelijke Rekenkamer deze terugblik gevalideerd en onderzocht in hoeverre de geformuleerde resultaten relevant, controleerbaar en aantoonbaar juist zijn.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de verantwoording van GS over de realisatie van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord 2007-
2011 zoals opgenomen in de Terugblik relevant, controleerbaar en juist.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.