Skip to main content

04-01-2011

Randstedelijke Rekenkamer

Provinciaal economisch beleid provincie Utrecht

Samenvatting

De provincie kan bij het opzetten van het economisch beleid zelf bepalen welke autonome taken ze uitvoert. Deze taken bestaan vaak uit het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, promotie en acquisitie en het bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het is van belang dat de provincie duidelijk aangeeft waarom ze een autonome taak uitvoert. De Rekenkamer is nagegaan hoe de provincie aan de voorkant deze autonome taken formuleert, in hoeverre zij haar bijdrage daaraan onderbouwt en of zij hierbij gebruik maakt van objectieve bronnen. Daarnaast verwacht de Rekenkamer dat de provincie haar beleid na afloop evalueert.

Onderzoeksvraag

In welke mate onderbouwt de provincie de autonome taken van het economisch beleid en in hoeverre geeft de provincie inzicht in de prestaties en effecten van het gevoerde beleid?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Utrecht
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten