Skip to main content

16-12-2013

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Inkoop en aanbesteding in Súdwest-Fryslân

Samenvatting

In de gemeente Súdwest-Fryslân wordt jaarlijks het beleid met betrekking tot inkoop en aanbesteding geactualiseerd. Het beleid geeft een duidelijke procedure aan waaruit valt op te maken wanneer welke procedure gevolgd moet worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. De inhuur van externen vindt in de praktijk echter niet altijd plaats in overeenstemming met het beleid. De initiële opdrachtformulering wordt soms te laag ingeschat, veel verschillende actoren zijn betrokken bij de inhuur van externen en de adviseurs inkoop worden niet altijd op de juiste manier betrokken in het proces.

Onderzoeksvraag

Hoe doelmatig verloopt het proces van inkoop en aanbesteding binnen de gemeente Súdwest-Fryslân?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente Súdwest-Fryslân
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Ingestuurd door
Marsha de Vries
E-mailadres
info@marshadevries.nl

Documenten