04-01-2011

Randstedelijke Rekenkamer

Regie op herstructureren bedrijventerreinen – provincie Flevoland

Samenvatting

Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Veel bedrijventerreinen (zo’n 30 procent) zijn echter verouderd. De provincies hebben provinciale herstructureringsprogramma’s opgesteld, ten behoeve van de versnelde herstructurering van 6.500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre de provincies beleidsmatig invulling geven aan de eisen die in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 aan deze programma’s gesteld worden. Deze eisen hebben betrekking op de herstructureringsopgave (omvang, locaties e.d.), de financiering, regionale samenwerking, duurzaam beheer en onderhoud en de vormgeving van de uitvoering.

Onderzoeksvraag

In hoeverre geeft de provincie beleidsmatig invulling aan de eisen die in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 aan de provinciale herstructureringsprogramma’s (PHP’s) gesteld worden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Flevoland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.