06-02-2013

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid

Samenvatting

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft gekozen voor een herziening van de uitvoeringsstructuur en een gecombineerde inzet van arbeidsmarktstrategieën waardoor de hervormingen in het re-integratiebeleid als kansrijk kunnen worden bestempeld. Er bestaat veel ambtelijk en politiek-bestuurlijk draagvlak voor de hervormingen. Tegelijkertijd blijkt dat de gemeente slechts ten dele voldoet aan de randvoorwaarden die nodig zijn om op een doelmatige en doeltreffende wijze invulling te kunnen geven aan de hervormingen in het re-integratiebeleid. Zo is er onvoldoende inzicht in doelgroepen, bestaat er onzekerheid over de competenties van de betrokken ambtenaren en het aanpalend (WMO) beleid en ontbreken concrete doelstellingen en indicatoren.

Onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de gemeente Súdwest-Fryslân aan de randvoorwaarden die nodig zijn om op doelmatige en doeltreffende wijze invulling te kunnen geven aan de beoogde hervormingen in het re-integratiebeleid en wat kan zij doen om deze randvoorwaarden te realiseren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Súdwest-Fryslân
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Ingestuurd door
Marsha de Vries
E-mailadres
info@marshadevries.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.