Skip to main content

26-08-2010

Randstedelijke Rekenkamer

Reserves juist bestemd? provincie Utrecht

Samenvatting

De provincies zetten middelen in reserves om ze op een later moment te kunnen besteden. Voor een doelmatig gebruik van middelen is het van belang dat de provincie de reserves goed onderbouwt. Provinciale Staten (PS) kunnen aan de hand van een goede onderbouwing een betere afweging maken over het wel of niet instellen van een bestemmingsreserve. Ook kunnen PS beter controleren of het verloop van de reserve op de onderbouwing aansluit. Naar aanleiding hiervan heeft de Randstedelijke Rekenkamer zowel de kwaliteit van het beleid als de onderbouwing en het verloop van de reserves onderzocht.

Onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het beleid en de onderbouwing van de reserves en sluit het gebruik van de reserves hierop aan?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Utrecht
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten