Skip to main content

16-03-2009

Randstedelijke Rekenkamer

Het Groene Hart – Een haalbare kaart?

Samenvatting

Het Groene Hart vormt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een gecompliceerd beleidsterrein. Niet alleen vanwege de samenwerking met veel andere partijen, waaronder het Rijk en gemeenten, maar ook vanwege de soms lastige afwegingen tussen bijvoorbeeld het bouwen van woningen en aanleggen van bedrijventerreinen enerzijds en het openhouden van het gebied anderzijds.
In het verleden zijn daarom al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar het beleid omtrent het Groene Hart. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht welke inzichten naar voren kwamen uit een aantal eerdere onderzoeken en welke aandachtspunten daaruit kunnen worden afgeleid voor het huidige Groene Hart-beleid.

Onderzoeksvraag

Welke aandachtspunten voor het huidige Groene Hart-beleid kunnen worden geïdentificeerd op basis van inzichten uit eerdere onderzoeken naar het voormalige Groene Hart-beleid?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten